Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

V Afriki je prebivalstvena sestava zelo pestra. V Afriki živi več kot 3000 različnih ljudstev, ki govorijo ravno toliko različnih jezikov. Na afriški celini živi približno 1 milijarda prebivalcev, gostota poselitve je 30 prebivalcev/km2, kar je pod svetovnim povprečjem in  triinpolkrat redkeje kot v Sloveniji.
Točnih podatkov za velik del Afrike ni, ker ni popisov prebivalstva.
Prebivalstvo je zaradi naravnih razmer (podnebje, nadmorska višina, rastlinstvo, bližina vode) zelo neenakomerno poseljeno. Največje zgostitve prebivalcev v Afriki so ob morju (boljša prometna dostopnost in možnost gospodarskega razvoja), ob rekah (možnost namakanja in boljša prometna dostopnost), v kotlini Viktorijinega jezera in na Etiopskem višavju (boljše podnebne razmere). Na drugi strani pa so skoraj neposeljena območja Sahare, puščave Namib in Kalaharske kotline.

Afriške jezike delimo na:

- arabsko jezikovno skupino,

- sudansko jezikovno skupino in

- bantujsko jezikovno skupino.

 

Puščavsko ljudstvo - Tuaregi
Otroci se turistom radi postavijo pred fotoaparat.
Ljudstvo Jezerskega višavja - Masaji

Oglej si zemljevida Afrike in razmisli, kateri naravni dejavniki so tisti, ki najbolj vplivajo na neenakomerno poselitev v Afriki?

Poselitvena gostota Afrike
Zemljevid Afrike 

Če pravilno premečeš črke, dobiš območje v Afriki z najgostejšo poselitvijo.
<NAZAJ
>NAPREJ43/177