Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Intenzivno izkoriščanje naravnih virov močno spreminja {ekosisteme;Ekosistem je sistem odnosov med živimi bitji in neživo naravo. Je življenjsko okolje, ki ga sestavljata življenjski prostor (neživa narava) in življenjska združba (živa narava).} in {degradira okolje;Degradirano, slovensko bi rekli razvrednoteno (uničeno, poslabšano) okolje ima zmanjšane ekološke vrednosti zaradi različnih bioloških, fizikalnih ali kemičnih škodljivih sprememb. Degradiranje povzroča človek z nepremišljenimi posegi v okolje. Dejavniki, ki povzročajo degradirano okolje, so gospodinjske ali komunalne, industrijske in kmetijske odpadne vode, izpusti strupenih plinov v ozračje, poselitev ali pozidanje kmetijskih površin.}. Spremembe, ki jih je povzročil človek, so danes tako obsežne, da so že težko popravljive.

V tropskem deževnem gozdu je velika {biotska in genetska pestrost;biotska pestrost ali raznolikost je raznolikost vsega živega na Zemlji. Genetska pestrost omogoča živim bitjem, da preživijo v spreminjajočem okolju.}. Tu je 48 % vseh svetovno znanih rastlinskih vrst. Predstavlja največjo proizvodnjo {biomase;Biomasa je masa vseh rastlin, živali, ki rastejo, živijo na določenem območju.}. Območja tropskega deževnega gozda so vedno manjša, saj jih izsekavajo hitreje, kot se uspejo ponovno zarasti.

Požiganje gozda za širitev polj in travnikov

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

Deževni tropski gozd krčijo in izsekujejo za pridobivanje obdelovalnih površin in zadovoljevanje potreb po lesu .

V zadnjih nekaj desetletjih so se puščave močno razširile, predvsem zaradi podnebnih sprememb in vplivov delovanja človeka. Širjenje puščav ogroža milijone ljudi po svetu. Najbolj je prizadeto revno prebivalstvo, ki se ne more odseliti.

Čeprav Zemljo imenujemo modri planet, je sladke vode malo. Pomanjkanje pitne vode je vzrok za različne spore. Politična nesoglasja in celo vojne se pojavljajo predvsem tam, kjer povpraševanje po vodi preseže količino vode iz vodnih virov.

Voda, vir življenja

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoči besedi.

Zaradi potrebe po pitni vodi je v svetu čedalje več sporov, ki prerasejo v spopade in vojne .
<NAZAJ
>NAPREJ157/177