Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Srednja Amerika je po družbenih značilnostih podobna Južni Ameriki, saj so obe kolonializirali Španci in Portugalci. Zato Srednjo in Južno Ameriko skupaj imenujemo tudi Latinska Amerika, ker španščina in portugalščina izhajata iz latinščine. Srednjo Ameriko sestavljajo  Mehika, Medmorska Amerika in Karibska Amerika. Medmorska Amerika vključuje vse države na ozkem pasu kopnega, ki povezuje Južno Ameriko z Mehiko. Karibska Amerika so otočja Karibskega morja.
 
 
Delitev Latinske Amerike

Površje Latinske Amerike

Latinska Amerika je v vročem toplotnem pasu, skrajni jug sega v južni zmerno topli pas. Na zahodni obali, ob Tihem oceanu se od severa proti jugu razteza gorovje Kordiljere. V Mehiki se imenuje Sierra Madre, v Južni Ameriki pa Andi. Obala Srednje Amerike je na vzhodu razčlenjena, sestavljena iz otokov in otočij. Južna Amerika je malo razčlenjena, celina ima obliko trikotnika.

S pomočjo atlasa ugotovi, kako se imenuje otočje v Karibskem morju?

Odgovor: Karibsko otočje .


S pomočjo atlasa dopolni manjkajoče besede:

V Južni Ameriki so poleg Andov še  {Gvajansko;Brazilsko} in {Brazilsko;Gvajansko} višavje ter {Orinoško;Amazonsko;Laplatsko} , {Amazonsko;Laplatsko;Orinoško} in {Laplatsko;Orinoško;Amazonsko} nižavje. 

Latinska Amerika je na stiku več  {tektonskih plošč;Tektonske plošče so deli Zemljine skorje, ki plavajo na tekoči notranjosti. S pomočjo atlasa ponovi, kako se gibljejo tektonske plošče in katere so posledice teh premikov.}, kar se odraža na njenem razgibanem površju in vulkanski ter potresni dejavnosti.

Največji vpliv na podnebje v Srednji Ameriki imata lega v vročem pasu in majhna oddaljenost od morja, v Južni Ameriki pa relief in morski tokovi. Rastlinstvo je prilagojeno podnebnim razmeram, v gorskih območjih se pojavljajo višinski rastlinski pasovi. Po obsežnosti močno izstopa območje tropskega deževnega gozda v Amazonskem nižavju.

<NAZAJ
>NAPREJ143/177