Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

GEOGRAFIJA 8
i-učbenik za geografijo v 8. razredu osnovne šole

Avtorji:
Mojca Janžekovič, Kristijan Jeršin Tomassini

Urednik: Mirsad Skorupan

Slikovno gradivo:
Mirsad Skorupan, Wikimedia Commons, Geodetska družba d.o.o., Katarina Grzinčič, Mitja Bricelj, Luca Galuzzi, Ricardo J. Rey, NASA idr.
Kartografija: Geodetska družba d.o.o., SURS, ARSO, Slavko Brinovec in Wikimedia Commons


Strokovna recenzentka: dr. Karmen Kolnik
Recenzentka praktičarka: Petra Jesenek Bračko
Pedagoški svetovalec ZRSŠ: Danijel Lilek
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Marjana Lenasi Lipovšek

Izvedba projekta: Geodetska družba d.o.o.

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna


ISBN 978-961-03-0282-7

Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj


Ljubljana 2015    

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 171. seji, dne 18. 6. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/64 o potrditvi učbenika Geografija 8, i-učbenik za geografijo v 8. razredu osnovne šole.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ176/177