Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvod

Temelj za razvoj severnoameriškega gospodarstva je bilo naravno bogastvo. Tega v Ameriki ne primanjkuje. V ZDA sta v Apalačih in ob Velikih jezerih železo in premog. Kanada je poleg rud izkoristila še les in nafto. Kmetijstvo se je razvilo na obsežnih ravninah Osrednjega in Priatlantskega nižavja ter v okolici Velikih jezer. Ugodni podnebni pogoji na jugu države omogočajo gojenje nekaterih toploljubnih rastlin: riž, tobak, arašidi, bombaž, agrumi. Na severu imata pomembno vlogo gozd in lesna industrija. Velik pomen za gospodarstvo ima plovna pot Reke svetega Lovrenca, ki povezuje Velika jezera z Atlantskim oceanom. Državi sta gospodarski velesili. Stare gospodarske panoge je zamenjala industrija visoke tehnologije: {informacijska tehnologija;IT je tehnologija za izdelke, ki se uporabljajo za prenos, shranjevanje, zapisovanje in obdelovanje informacij, telefonska tehnologija in računalniška industrija.}, {biotehnologija;Uporaba živih organizmov, celic in njihovih delov v industrijske namene. } in {izdelki zelene energije;izdelki, ki ne onesnažujejo okolja in uporabljajo obnovljive vire energije.}.

Na spodnji sliki vidimo krožni način namakanja kmetijskih površin. Premer teh krogov je med 500 in 1000 m.

Druga slika predstavlja mesto San Jose v Silicijevi dolini, kjer imajo sedež podjetja, ki se ukvarjajo z visoko tehnologijo. Ime je dobila po elementu siliciju, ki je osnova za izdelavo mikročipov in mikroprocesorjev.

Namaklne površine v ZDA - Kanzas
Silicijeva dolina - mesto San Jose

Multinacionalke so podjetja, ki poslujejo tako na domačem kot tujem trgu. Multinacionalke zaposlujejo veliko delavcev. V tujih državah odpirajo svoje podružnice, ki zaposlujejo ljudi s poznavanjem lokalnih razmer. Znanje, finančni viri, tehnologija in ugled jim prinašajo prednosti v primerjavi z manjšimi podjetji. Večje multinacionalke imajo večji proračun od marsikaterih manj razvitih držav. Npr. Wal-mart, največja trgovska veriga na svetu, ima skupni promet večji od državega proračuna Brazilije. Mnoge multinacionalke s svojimi investicijami vplivajo na razvoj in gospodarstvo državah v razvoju. Pri tem mnogokrat zanemarjajo okoljska vprašanja, pravice zaposlenih in povzročajo opuščanje tradicionalnih dejavnosti.

Med prvimi desetimi največjimi multinacionalkami jih je 8 iz ZDA. Med večje ameriške multinacionalke poleg Wal-marta spadajo še ExxonMobil, Chevron (nafta), Coca-Cola, Starbucks, McDonald's (prehrana), Apple, Microsoft, Google, Amazon (tehnologija) in mnoge druge.

Logotipi multinacionalnih podjetij - vsa niso iz ZDA

 

<NAZAJ
>NAPREJ103/177