Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Energetika

Poraba energije se v Sloveniji (in v svetu) povečuje. Največji porabniki so promet, industrija in gospodinjstva. Od celotne porabljene energije je Slovenija uvozi več kot polovico. Uvozi največ fosilnih goriv (nafta, plin, premog), ker jih v Sloveniji ni ali pa so zaloge premajhne. Naša država s proizvodnjo v elektrarnah pokrije porabo električne energije. Za porabo energije je ključnega pomena tudi razvoj energetskega omrežja (plinovodi, daljnovodi, vročevodi), ki omogoča dostopnost različnih vrst energije širšemu krogu uporabnikov.

Hidroelektrarna na Savi (HES)
Nuklearna elektrarna Krško (NEK)
Termoelktrarna Šoštanj (TEŠ)

Postavi črke na pravo mesto in boš dobil proizvajalca električne energije.

H I D R O E L E K T R A R N A

Slovenija elektriko proizvaja v termoelektrarnah, hidroelektrarnah in jedrski elektrarni. Največ električne energije proizvede Nuklearna elektrarna Krško - 39 %, sledijo ji termoelektrarne s 32 % in hidroelektrarne z 28 %. V zadnjem času država spodbuja tudi proizvodnjo električne energije v sončnih elektrarnah, medtem ko se je izkoriščanje vetrne energije komaj začelo, saj deluje le vetrna elektrarna v Dolenji vasi pri Senožečah. Za to, da proizvedena električna energija pride do končnih uporabnikov, je zgrajena mreža daljnovodov in transformatorjev.

Zemljevid hidroelektrarn in elektrovodov v Sloveniji

<NAZAJ
>NAPREJ81/241