Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prebivalstvo in poselitev Predalpskih pokrajin

Kotline Predalpskih pokrajin so najgosteje poseljena slovenska pokrajina, ker so zaradi ravnega reliefa razmere za življenje in gospodarske dejavnosti zelo dobre.

V tem delu Slovenije so štiri od sedmih največjih slovenskih mest: Ljubljana, Celje, Kranj in Velenje. Samo v teh mestih živi približno 1/5 vsega slovenskega prebivalstva.

Gostota poselitve in sprememba števila prebivalcev v Predalpskih pokrajinah.
Gostota poselitve 2012
Skupni selitveni prirast 2012

Na predhodni strani sta zemljevida, ki prikazujejo gostoto poselitve in rast prebivalstva Predalpskih pokrajin. Iz zemljevidov lahko ugotovimo, da se je število prebivalcev sosednje občine bolj povečalo kot prestolnične občine Ljubljana. Zakaj se je to zgodilo?

Zaradi dobrih življenjskih pogojev v kotlinah in dolinah (naravne razmere, delovna mesta...), so to priselitvena območja. Dobra gospodarska razvitost in prometne povezave vplivajo na pojav dnevne selitve na delo. Selitveni tokovi so usmerjeni proti Ljubljani, kjer je največ delovnih mest. V hribovjih je poselitev redkejša; zaradi slabših naravnih razmer se prebivalstvo izseljuje v mesta. Za hribovja so značilna podeželska naselja v obliki samotnih kmetij, zaselkov in gručastih vasi. Najvišja je poselitev v vzhodnem delu; do približno {1300 m nadmorske višine;najvišje ležeča samotna kmetija Bukovnik, 1327 m n.v.}.

Samotna kmetija pod Olševo
Razloženo naselje v dolini Gradaščice
Slovenj Gradec

Število prebivalcev v večjih mestih Predalpskih pokrajin.

<NAZAJ
>NAPREJ164/241