Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izmed spodnjih trditev označi pravilne.

2.

Dopolnjevanje

Napiši štiri največja mesta v Predalpskih pokrajinah.

Odgovor 1: {Ljubljana;Celje;Kranj;Velenje}

Odgovor 2: {Celje;Kranj;Velenje;Ljubljana}

Odgovor 3: {Kranj;Velenje;Ljubljana;Celje}

Odgovor 4: {Velenje;Ljubljana;Celje;Kranj}

3.

Označi tiste razloge, ki vplivajo na odseljevanje mladih iz hribovitih območij Predalpskih pokrajin.

4.

Katere gospodarske dejavnosti spadajo med pomembnejše v Predalpskih pokrajinah?

Turizem.

Drži. Ne drži.

Lesna industrija.

Drži. Ne drži.

Živilska industrija.

Drži. Ne drži.

Tekstilna industrija.

Drži. Ne drži.

Rudarstvo.

Drži. Ne drži.

Energetika.

Drži. Ne drži.
5.

Katere vrste turizem prevladuje v hribovitem delu Predalpskih pokrajin?

Obmorski turizem.

Drži. Ne drži.

Zdraviliški turizem.

Drži. Ne drži.

Kmečki turizem.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ169/241