Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Gospodarstvo Predalpskih pokrajin

Predalpske pokrajine so gospodarsko najbolj razvit del Slovenije; čeprav so med deli velike gospodarske razlike. Skozi zgodovino je bilo v pokrajinah zelo pomembno rudarstvo (Idrija, Mežica, Trbovlje- Hrastnik). Prav tako je bilo območje Predalpskih pokrajin tisto, ki se je najprej industrializiralo; predvsem po izgradnji železniške povezave Dunaj - Trst. Kljub temu je kmetijstvo ostalo glavna gospodarska panoga do konca druge svetovne vojne.

Kmetijstvo v Predalpskih pokrajinah je v dolinah in kotlinah usmerjeno v poljedelstvo in živinorejo. Poljedelstvo oskrbuje mesta z zelenjavo (zelje, solata, krompir...), za živinorejo pa je pogosta oblika reje na farmah (perutninske in prašičje farme). V Savinjski dolini in Celjski kotlini pridelujejo tudi hmelj. V hribovitih delih sta prevladujoči dejavnosti živinoreja in gozdarstvo, čedalje pomembnejša panoga pa postaja turizem na kmetiji.

Kmetijska pridelava v Predalpskih pokrajinah daje pomembne surovine živilski industriji (Žito, Droga-Kolinska, Eta, Ljubljanske mlekarne, Celjske mlekarne, Pivovarna Laško in Union...). V tej pokrajini so tudi druga pomembna industrijska podjetja - gumarska, elektro, gospodinjskih strojev, kovinsko-predelovalna, strojna, proizvodnja smučarske opreme in plovil. Od obrti je znano čipkarstvo v Idriji.

Logotipi podjetij iz Predalpskih pokrajinZa prepoznavnost na trgu je pomembna celostna grafična podoba, s katero se podjetja predstavljajo. Pomemben del je logitip podjetja. V naslednji sliki je izbor logotipov nekaterih slovenskih industrijskih podjetij. Jih prepoznaš? Veš, s katero dejavnostjo se ukvarjajo?

<NAZAJ
>NAPREJ165/241