Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prebivalstvo Obpanonskih pokrajin

Območje Obpanonskih pokrajin je gosto poseljeno; najgosteje dvignjeni deli ravnin. Najnižji deli ravnin so namreč mokrotni in za naselitev neprimerni. Najgosteje je poseljena Dravska ravan, kjer so tudi največja naselja. Tu je drugo največje mesto v državi Maribor. Sicer pa so pomembna središča še Murska Sobota, Ptuj, Krško in Brežice. Na ravninah prevladujejo gručaste in obcestne vasi, v gričevjih razložena naselja na slemenih, doline pa so mokrotne in redkeje poseljene. Za Obpanonske pokrajine je značilno povečano odseljevanje prebivalstva; najbolj iz Prekmurja in Kozjanskega. Na območju Prekmurja avtohtono živijo tudi pripadniki Madžarske manjšine, zato so občine Lendava, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci in Moravske Toplice dvojezično območje.

Maribor

Maribor je drugo največje mesto v državi. Predstavlja gospodarsko središče severovzhodnega dela Slovenije. Leži na obeh bregovih reke Drave in je pomembno prometno križišče ter eno izmed najpomembnejših industrijskih mest v Sloveniji, sedež Mariborske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. V mestu raste tudi najstarejša vinska trta na svetu, ki je stara že preko 400 let.

MariborMurska Sobota
Murska Sobota


Ptuj
PtujKrško
KrškoBrežice
BrežiceDvojezična tabla
Dvojezična tabla


Madžarska narodna manjšina v Pomurju

V Prekmurju živi madžarska narodna manjšina. Ker je to prebivalstvo avtohtono (prebivalstvo, ki na tem prostoru živi že stoletja), jim po Ustavi pripadajo posebne pravice. Te so: raba maternega (madžarskega) jezika tudi v javnem življenju, dvojezičnost območja (dvojezične šole in vrtci, dokumenti, imena krajev, napisi na šolah, občinah in drugih javnih ustanovah), volijo pa tudi svojega predstavnika v Državnem zboru, ki ščiti pravice in zagovarja manjšinske potrebe.

S pomočjo spletnih strani Statističnega urada Republike Slovenije poišči podatke o številu prebivalcev za občine Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Krško in Brežice za leto 2010. Ko bodo podatki zbrani, jih pravilno poveži z občinami.

Maribor
112364
Murska Sobota
19409
Ptuj
23658
Krško
25795
Brežice
24330
Število napačnih: 0

Gostota poselitve in selitveni prirast prebivalstva v Obpanonskih pokrajinah

Gostota poselitve za leto 1999
Gostota poselitve za leto 2012
Selitveni prirast 2012

<NAZAJ
>NAPREJ234/241