Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
Prometno omrežje Obpanonskih pokrajin

Ceste
Železnice
Letališče

Povzetek

Gosto so poseljene predvsem ravnine, kjer večina ljudi živi na podeželju. Gričevja so redkeje poseljena, prevladujejo razložena naselja na vrhu slemen oz. slemenska poselitev. Prebivalstvo se zaradi slabše gospodarske razvitosti odseljuje. Ob meji z Madžarsko živi madžarska narodna manjšina. Ti predeli imajo status dvojezičnega območja. Najpomembnejše gospodarske panoge so zaradi ugodnih naravnih razmer in lege: kmetijstvo, zdraviliški turizem in energetika.

<NAZAJ
>NAPREJ237/241