Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

LJUDSKA GLASBA SLOVENIJE

uvod

Kaj je ljudska glasba, ki ji pravijo tudi narodna, tradicionalna, etnična, avtohtona, po Bartoku pa tudi kmečka glasba in ki se po navadi povezuje z nižjimi družbenimi sloji (z razliko od visoke, umetne glasbene umetnosti, ki je umetniški izraz višjih izobraženih družbenih slojev), je težko natančno opredeliti, ker je teh definicij zelo veliko.

 

Ljudska glasba se skupaj z ljudskim pesništvom, prozo, plesom, ponekod tudi likovno umetnostjo, verovanjem, šegami in še čim uvršča v tako imenovano ljudsko duhovno kulturo. Ljudska glasba je sinkretična umetnost, kar pomeni, da se v njej prepleta več umetnosti hkrati, kar je najbolj očitno v ljudski pesmi, kjer se prepletajo melodija, besedilo in ritem.

 

Kot umetnost, ki se prenaša z ustnim izročilom, so jo predvsem zadnjih 1.500 let iz različnih razlogov preganjale cerkvene in državne oblasti, vendar jo je preprosto ljudstvo kljub prepovedim in zatiranju ohranilo kot pradavno izročilo.

Kaj je po tvojem mnenju izročilo? Poskušaj dopolniti manjkajoče besede:  Izročilo je vse, kar se je iz preteklosti ohranilo, zlasti na področju duhovne kulture.

 

Kaj pa je ljudsko izročilo? Ljudsko izročilo so navade , običaji, verovanja , ki se z ustnim sporočanjem širijo in ohranjajo iz roda v rod.

Ljudska glasba je neločljivo povezana z ljudstvom. Živi zaradi ljudstva in za ljudstvo in prav zaradi te povezanosti z njim, svoje funkcionalnosti in namenskosti je »uporabnejša«, s čimer se njena življenjska doba daljša.

 

V ljudski glasbi se zrcalita življenje in usoda ljudstva v nekem konkretnem zgodovinskem času in okolju. Pripoveduje o izginjajočih načinih življenja, navadah, šegah, praznovanjih, glasbilih, izraznih slogih, skratka o vsem, kar je kulturna identiteta nekega ljudstva.

 

Kulturno izročilo

 

<NAZAJ
>NAPREJ58/248