Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

LASTNOSTI TONA

UVOD

V poglavju o zvoku smo poskušali razumeti zvok kot vse tiste zvočne pojave, ki jih slišimo ali v svojem bivanjskem okolju ali zunaj njega. V poglavju o lastnosti tona bomo podali tudi samo definicijo zvoka:

Zvok je mehansko valovanje, ki se širi v dani snovi in ga s sluhom lahko zaznavamo.

Definicijo zvoka je mogoče težko razumeti, vendar si je valovanje zvoka treba predstavljati podobno kot širjenje valovanja po vodni gladini. Zvok potrebuje za svoje širjenje neko snov, ki je lahko trdna, tekoča ali plinasta. Skozi vakuum se ne more širiti.

Poglej si  videoposnetek. Bodi pozoren na valovanje vode, ki ga je povzročil zvok zvočne vilice.

Zvok zaznavamo s pomočjo čutila za sluh, v določenih primerih pa tudi z drugimi deli telesa, kot je na primer čutilo za tip, in to predvsem, če je to zelo nizek zvok, ki je zunaj območja slišnosti.

Zelo pogosto enačimo pojme, kot so zvok, zven, ton in šum, čeprav med njimi obstajajo razlike.

V čem se razlikujejo zvok, zven, ton in šum?

S sošolcem se pogovorita o pojmih in ugotovitve zapiši v zvezek. Odgovore preveri s pritiskom na spodnji gumb.

 

Zvoke, melodijo ali kakšno skladbo poslušamo po navadi kot celoto in se večinoma ne poglabljamo v podrobnosti, kako visoko nekdo poje ali kakšna je barva glasbila oziroma zakaj se glasnost v skladbi ne spreminja itn.  Da bi razumeli osnovne "gradnike"  v glasbi,  bomo v nadaljevanju obravnavali samo tri glavne lastnosti tona (četrto lastnost, glasnost, smo obravnavali v poglavju Vzgoja v zdravem zvočnem okolju):


•    višino,
•    barvo,
•    jakost,
•    trajanje.

<NAZAJ
>NAPREJ8/248