Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Glasba v starem veku

Po čem lahko sklepamo, da je človek že v prazgodovini poznal glasbo?

Kako si lahko predstavljamo glasbo starih nepismenih ljudstev, ki je niso mogla z ničemer zapisati?


Arheološke najdbe postavljajo najdena glasbila več 10 tisoč let v preteklost. Flavta iz kosti jamskega medveda, ki je bila najdena na Divjih babah pri Cerknem, ima v celoti ohranjeni le dve luknjici za spreminjanje tonske višine, vendar je gotovo imela vsaj še dve, ki sta danes odkrušeni. Predstavljaj si, da imaš glasbilo, na katerega lahko zaigraš štiri po višini različne tone, in izračunaj, koliko kombinacij oziroma različnih melodij, sestavljenih iz štirih zaporednih tonov, lahko zaigraš. Eno izmed teh melodij je gotovo zaigral tudi pračlovek.

 

Razvrsti dokaze o obstoju glasbe v kronološkem vrstnem redu od najstarejših proti najmlajšim. Vpiši ustrezna zaporedna števila.

3 notni zapisi 2 spisi o glasbi 4 zvočni posnetki 1 arheološke najdbe

Skupina afriških ljudskih glasbenikov izvaja glasbo, ki je prvinska in nastaja spontano, tako kot je nastajala v davnini. Najpomembnejši glasbeni parameter pri izvajanju te glasbe je ritem .
Ljudsko glasbilo na sliki izvira iz Avstralije . Izdelano je iz kosa lesa . V 20. stoletju je postalo popularno tudi v našem kulturnem prostoru. V akustičnem smislu ga uvrščamo v skupino aerofonih glasbil, saj ob pihanju vanj resonira zrak .

Katere vede preučujejo glasbo starega veka? Izberi ustrezno barvo in pobarvaj.


specialna didaktika muzikologija elektroakustika arheologija
retorika arheoakustika etnomuzikologija hermenevtika
Izberi barvo: drži, ne drži

Na sprehodu v naravi poišči ali izdelaj preprosta glasbila ali zvočila, kakršna so bila na voljo že v predcivilizacijskih obdobjih. Predstavljaj si takratno glasbo.

<NAZAJ
>NAPREJ83/248