Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

uvod

»Odkar obstaja človek, obstaja tudi ona. Glasba. Je kot fotografija; vanjo so ujeti trenutki večnosti nečesa, kar zaznamuje, kar se rodi znotraj in želi navzven. Z njo smo povezani vsi; vsak jo lahko ustvarja in vsak jo lahko občuduje.« (Polona Krašec)

Kako ujeti glasbeni trenutek, kako opisati glasbeno doživetje, katere besede uporabiti za tisto, kar je pravzaprav nepredstavljivo? Ali ima glasba neko notranjo logiko ({Tamás Vásáry;Tamás Vásáry (1933) je madžarski koncertni pianist in dirigent.}), ki je drugačna od tiste logike, s katero se srečujemo v vsakdanjem življenju? Če je tako, ali jo je v tem primeru sploh možno opisati, ubesediti, naslikati ali kako drugače izraziti? 

Poslušaj zvočni primer, nato si oglej še videoposnetek, kjer lahko slišiš isto glasbo. Katero izrazno sredstvo med ponujenimi (slika, ples, beseda) najboljše opisuje (izraža) glasbo, ki si jo poslušal, in tvoje občutke? Pojasni svojo izbiro v razredu in jo primerjaj s preostalimi izbirami sošolcev. Katero izrazno sredstvo prevladuje pri opisih zvočnega primera: slika, ples ali beseda?

Ali misliš, da obstajajo (poleg že prikazanih sredstev na videoposnetku) še kakšna druga izrazna sredstva, s katerimi bi lahko opisal glasbo, ki si jo poslušal oziroma s katero bi opisal svoja čustva ob njenem poslušanju? Zapiši jih spodaj in nato primerjaj svoje odgovore s sošolčevimi.

Poslušaj naslednje zvočne primere. Vpiši odgovor, ki najbolje opisuje tvoja čustva ob poslušanju teh zvočnih primerov:

strah, jeza, gnus, veselje, žalost.

{žalost;strah;jeza;gnus;veselje}
{strah;jeza;gnus;veselje;žalost}
{veselje;strah;jeza;gnus;žalost}
{gnus;strah;jeza;veselje;žalost}
{žalost;strah;jeza;gnus;veselje}

Ali z besednim zapisom lahko opišeš poslušano glasbo oziroma izraziš svoja čustva? Katera čustva prevladujejo? Katera čustva prevladujejo pri tvojih sošolcih? Kako pojasnjuješ razlike pri opisu glasbe med tabo in tvojimi sošolci?

<NAZAJ
>NAPREJ240/248