Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ELEMENTI GLASBENEGA ZAPISA

Seveda se lahko, kakor tudi vsako drugo zgodbo, pesem naučimo s poslušanjem. Bolj zapletene skladbe pa si ne zapomni (razen redkih izjem, kot je bil npr. Mozart) niti skladatelj oziroma avtor skladbe. Sodobni notni zapis, izpeljan iz mnogih poskusov zapisa, ki si jih spoznal že v poglavju Razvoj notnega zapisa, v veliki meri olajša predstavo o glasbi, ki si jo je zamislil skladatelj. Poleg mnogih drugih oznak, npr. dinamičnih za jakost zvoka, agogičnih za spremembo tempa, artikulacijskih za način izvedbe ipd., je glavna naloga grafičnih znamenj, da nam prikažejo dve temeljni lastnosti tona njegovo trajanje in višino. Tako osnovno grafično znamenje imenujemo nota.

Koliko črt potrebujemo za zapis notnega črtovja?

Na začetku črtovja je zapisan ključ. Poveži ključe s pravilnimi poimenovanji:

basovski ali F-ključ
violski ali C-ključ
violinski ali G-ključ
Število napačnih: 0

Premikaj se gor in dol po klaviaturi ter opazuj, kako se obenem spreminja zapis tonske višine. Kot si lahko opazil, se včasih pred noto pojavi tudi predznak, imenovan višaj, ki noto zviša za pol tona.

Q

C3
2

C3#
W

D3
3

D3#
E

E3
R

F3
5

F3#
T

G3
6

G3#
Z

A3
7

A3#
U

H3
I

C4
9

C4#
O

D4
0

D4#
P

E4
Û

F4
»

F4#
Ý

G4
A

G4#
Y

A4
S

A4#
X

H4
C

C5
Počisti svoj zapis in klikni na gumb VIŠAJ. Zdaj se ob kliku na črne tipke pojavi drugačen predznak , imenovan nižaj. Njegova naloga je, da tonsko višino zniža za pol tona. Poleg višaja in nižaja med predznake sodi tudi razvezaj , ki razveže predhodno zapisane predznake.

<NAZAJ
>NAPREJ30/248