Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

uvod

KRATEK ORIS ZGODOVINSKEGA SLOGA BAROK

Z izrazom barok označujemo slog likovne umetnosti, književnosti in glasbe, ki je nastal približno ob koncu 16. stoletja ter se izpel v lahkotnem rokokoju v sredini 18. stoletja.

Prvotno je pojem barok imel negativen pomen. Označeval je vse, kar je proti pravilom, proti dobremu okusu oziroma je brezoblično. Izvor same besede ni pojasnjen. Beseda naj bi bila portugalskega (barroco), španskega (barroco) ali francoskega izvora (baroque) in naj bi v vseh treh jezikih pomenila biser, ki je nepravilne (asimetrične) oblike.

 

Šele od 19. stoletja se pod pojmom barok razume umetniški slog, ki je kot zadnji evropski univerzalni umetniški slog posegel na vsa področja življenja.

Baročna umetnost je umetnost absolutističnih dvorov, kar pomeni, da izraža načela, ki jih je izoblikoval dvor na določenem ozemlju vladanja. Pogled na Evropo v časovnem obdobju od leta 1600 do 1750 namreč odkriva, da umetnost baroka še zdaleč ni enovita, in kaže lastnosti, ki jih je vsaka država oblikovala po svojem značaju.

 

Če je barok v Italiji prekipevajoč in čustven, v Franciji razumski in premočrten, je v Nemčiji nekakšno zlitje obeh, francoskega in italijanskega sloga. V državah severne Evrope, kot je na primer Nizozemska, lahko označimo barok kot ponotranjeno umetnost, obrnjeno k zasebnosti.

Ne glede na to, ali vzamemo pod drobnogled likovno umetnost, književnost ali glasbo, se pri vseh zrcalijo izrazna sredstva baroka: mogočnost, blišč, strast, bogat okras, patos in dinamika.

 

Baročna umetnost odseva moč vladarjev in hkrati cerkve, ki podpira vladarje in v umetnosti še vidi sredstvo protireformacije.

Versailles

V prejšnjih učnih poglavjih si spoznal obdobje renesanse. Poskusi odgovoriti na naslednja vprašanja.

  • Kakšen je pogled človeka na svet v renesansi?
  • V čem se renesančni pogled razlikuje od baročnega?
  • Kako se ta pogled kaže v glasbi?

S sošolcem rešita nalogo rešitev najdeta pod spodnjim gumbom.

<NAZAJ
>NAPREJ106/248