Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Glasba v klasicizmu

Včasih je skladatelje zelo težko umestiti v določeno stilno obdobje, saj ni pomembno samo to, kdaj so se rodili in umrli. Dva skladatelja lahko denimo živita sočasno, vendar je njun stil, glede na obdobje, lahko popolnoma različen. Prvi se ozira nazaj, drugi naprej in išče novosti. V primeru slavne trojice skladateljev pa te zadrege ni, saj niso samo živeli v istem obdobju, ampak so celo delovali v istem mestu, se spoštovali in bili tudi v povezavi učitelj-učenec.

V katerem mestu so pretežno delovali Haydn, Mozart in Beethoven? {Dunaj;London;Praga}

Razmisli, kdo je na koga vplival? Označi trditve, ki držijo:

Haydn je vplival na Beethovna.

Drži. Ne drži.

Beethoven je vplival na Mozarta.

Drži. Ne drži.

Haydn je vplival na Mozarta.

Drži. Ne drži.

Beethoven je vplival na Haydna.

Drži. Ne drži.

Mozart je vplival na Haydna.

Drži. Ne drži.

Mozart je vplival na Beethovna.

Drži. Ne drži.

V preglednici so pomembne zgodovinske osebnosti izbranih obdobij. Katera izmed spodaj navedenih imen pa so pustila pečat v klasicizmu?

 RENESANSA  BAROK  KLASICIZEM  ROMANTIKA

Shakespeare

da Vinci

Kepler

Kopernik

Galileo

Rembrandt

Newton

Stradivari

Descartes

Molière

 

Renoir

Degas

Puškin

Tolstoj

Tesla

Boccaccio Goya Napoleon Platon Botticelli
Marija Terezija Dumas Palestrina Goethe Mälzel
Izberi barvo: pravilno; nepravilno

Uredi časovno zaporedje. Katerim letnicam rojstva in smrti pripadajo skladatelji Haydn, Mozart in Beethoven?

Joseph Haydn
1732–1809
Wolfgang Amadeus Mozart
1756–1791
{Franz Xaver. Süssmayr;Franz Xaver Süssmayr je bil avstrijski skladatelj, predvsem pa je znan po tem, da je dokončal Rekviem, Mozartovo zadnje delo.}
1766–1803
Ludwig van Beethoven
1770–1827
{Ferdinand Ries;Ferdinand Ries je bil nemški skladatelj, rojen v Bonnu kot njegov učitelj Beethoven. Pisal je opere, koncerte in druga dela, najpomembnejše pa so njegove simfonije.}
1784–1838
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ124/248