Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

razvoj jazza

Pri pouku zgodovine in geografije ste večkrat obravnavali nastanek in razvoj kolonij. Se spomniš, kdaj so nastale prve kolonije in katere države so jih ustanovile?

Če želimo razumeti okoliščine, ki so pripeljale do razvoja jazza, je treba poznati družbeno-politične dejavnike v času, ko se je ta zvrst rojevala. Jazz je tesno povezan s suženjstvom. Do razvoja suženjstva, kakršno je zapisano na najbolj temnih straneh zgodovine, pa ne bi prišlo, če ne bi bilo potrebe po brezplačni delovni sili v na novo ustanovljenih kolonijah, ki so nujno potrebovale množico delavcev.

Jazz se je rodil v Severni Ameriki. Leta 1619 so evropski kolonialisti prvič pripeljali sužnje iz Zahodne Afrike v Severno Ameriko.

Ta zgodovinski dogodek lahko v zgodovini Afroameričanov označimo za »točko nič«: začetek izbrisa afriške kulture in nasilnega vsiljevanja kulture belcev.

V naslednjih stoletjih se je s prepletanjem dveh različnih kultur oblikovala nova kultura ljudstva, ne glede na prepovedano izražanje izvorne afriške kulture ali odrinjenost od kulture belcev. V tej novi kulturi je nastala jazzovska glasba.

Kaj pomeni beseda jazz?

Definicij jazza je zelo veliko. Razlog za to je, da lahko pri njegovi opredelitvi izhajamo iz zgodovinskega in sociološkega konteksta, v katerem je jazz nastal, iz elementov, ki so za jazz značilni (ritem, improvizacija, zven ...), ali pa iz tega, kako ga obravnavamo: kot življenjski slog oziroma kot glasbeno zvrst.

»Jazz je v svoji prvi tretjini črnski ljudski izraz, v svoji drugi tretjini običajno izraz in občutje ameriškega srednjega sloja in v svoji zadnji tretjini duh 'strojnega stoletja', ki že zdavnaj ni več zgolj ameriški, ampak splošno zahodni.« (Alain Leroy Locke, The Negro in America)

Slika prikazuje ples sužnjev ob spremljavi bendža in tolkala. Ne glede na zatiranje afriških korenin so sužnji našli poti, da ohranijo svoj glasbeni izraz, v katerem prevladujejo močan ritem, poseben pevski izraz in odličen občutek za improvizacijo.

<NAZAJ
>NAPREJ188/248