Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Glasba v kulturi, izobraževanju, znanosti in medijih

Posameznik s končano visokošolsko izobrazbo lahko s svojim specializiranim znanjem zasede mnogo delovnih mest na področjih kulture ali znanosti. Poklic glasbenika v simfoničnem orkestru zahteva eno najbolj selektivnih smeri izobraževanja. Zakaj?

Slovenski kulturni prostor se ponaša z mnogimi glasbenimi festivali . To so tradicionalne vsakoletne večdnevne prireditve, ki gostijo tako umetnostno kot popularno glasbo. Dopolni manjkajoča imena nekaterih.

Druga godba, Kogojevi dnevi, Poletje v Stari Ljubljani , Slovenski glasbeni dnevi, Rock Otočec , Soča Reggae River Splash, Festival Radovljica, Seviqc Brežice , metalski festival Metalcamp … Na sliki je prizorišče Festivala Lent .

Na spletni strani ljubljanske Opere poišči poljubno predstavo in preveri, kateri so najpomembnejši spremljevalni poklici, ki so potrebni pri izvedbi opernega dela.

Izdelava glasbil je lahko industrijska ali pa ročna. Ročno so poleg ljudskih glasbil izdelana predvsem godala . Izdelujejo jih glasbilarski mojstri , ki se za ta poklic izšolajo v obrtniških glasbilarskih delavnicah ali v posebnih šolah. Praviloma so glasbila ob izvajanju glasbe tonsko izenačena. Večinoma jih uglašujejo izvajalci sami. Uporabljajo glasbene vilice ali elektronske uglaševalske priprave.

Nekatera glasbila za primerno izvajanje glasbe pripravi izučeni uglaševalec . Taka glasbila so na primer klavir, čembalo, orgle. Na sliki vidimo uglaševalski ključ .

Vrhunski profesionalni glasbeniki imajo veliko dela z intenzivnim vadenjem, komponiranjem ali z opravki umetniške narave. Zato finančne in organizacijske skrbi v zvezi s svojimi glasbenimi izvedbami prepuščajo koncertnim agencijam, impresarijem oziroma glasbenim menedžerjem . Tak poklic zahteva dobro poznavanje glasbe, glasbene industrije in ekonomije. Glasbenike so predvsem v preteklosti podpirali premožni ljubitelji umetnosti, ki jim pravimo meceni . Ena najbolj znanih je bila Rusinja Nadežda von Meck, ki je finančno podpirala več slavnih skladateljev. Med njimi sta bila Peter Iljič Čajkovski in Claude Debussy .

V glasbenopedagoški proces za najmlajše pogosto vključujemo Orffov instrumentarij. Kaj je to in katere pedagoške cilje dosegamo z njim?

<NAZAJ
>NAPREJ223/248