Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila


Sodobne grafične tehnike

V sodobni avtorski grafiki se pogosto uporablja različne tehnike odtiskovanja, ki vključujejo tako visoki, globoki in ploski tisk, kot sitotisk. Takšne tehnike definiramo kot mešane. Mednje uvrščamo še kolagrafijo, kartonski in kolažni tisk, kjer se hkrati odtiskujejo poglobljeni ter izbočeni deli reliefno oblikovanih matric iz različnih materialov ali strjenega lepila.

Monotipijo in odtiranko (frotaž) štejemo med priljubljene grafične tehnike tako med slikarji kot risarji. Monotipije odtiskujemo tako, da položimo list papirja na razvaljano barvo in s hrbtne strani pritiskamo z risalom ali drugimi pripomočki na list. Takšen odtis nima matrice in je unikaten. Pri odtiranki ali frotažu so lahko matrice vse reliefne površine, ki jih najdemo v našem okolju (lubje, les, kamen, omet, mreže, luske …). Nanje položimo tanek list papirja in s kredo ali grafitom enakomerno drsamo po njihovi površini.

M. Kocjan, leto 2014
 M. Kocjan, leto 2014
M. Kocjan, leto 2014

Prevladujoči trend je, da se grafične tehnike mešajo s slikarstvom in fotografijo ter digitalno obdelanimi podobami, kar jih dela likovno vse bolj zanimive. Z mešanjem grafičnih tehnik in nejasnim definiranjem matrice oziroma njenega uničenja je določanje pristnih avtorskih odtisov postalo skoraj nemogoče.

Grafična mapa (portfolio) in knjiga umetnika

Grafična mapa ali portfolio je zbirka odtisov enega ali več avtorjev, s katero so v šestdesetih letih 20. stoletja raznovrstni umetniki začeli promovirati svoje delo. Z njimi so preprosto ter brez dodatnih posrednikov privabili kustose, galeriste in mecene, da so njihova dela vključili v razstave oziroma jih odkupili. Grafične mape sestavljajo krajše serije grafik (približno 20 listov), oblikovane na določeno temo, motiv, slog ali kot antologije.

Iz grafičnih map so se kmalu razvile knjige umetnika ali Livre'd artiste, kjer se je serijo grafik spelo v knjigo in opremilo z izvirnimi oblikovalskimi dodatki. Sama oblika knjige določa način branja, odpiranja in gledanja izdelkov, ki so vanjo vključeni. Knjige umetnika so lahko unikati ali pa del serije, ki jo avtor ročno izdela.
<NAZAJ
>NAPREJ55/237