Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POVZETEK

Grafika je sinonim za tehnike odtiskovanja likovnih podob in besedilnih sporočil – njen smisel je v njihovem razmnoževanju, da postanejo dostopne širšemu občinstvu. Od leta 1960 velja, da je umetniška grafika vsak odtis, ki je podpisan s strani avtorja in na katerem so navedeni: naslov dela, zaporedna številka odtisa v določeni seriji, grafična tehnika in letnica izdelave.

Pojme razvrsti na ustrezno mesta v preglednici. POJASNILO: Čeprav se vse spodnje tehnike lahko uporablja pri izdelavi avtorskih grafik, so določene med njimi še vedno bolj značilne za industrijsko tiskanje!

sitotisk (ploski tisk) ofset (ploski tisk) fotokopija (ploski tisk) gravura v les (visoki tisk) jedkanica (globoki tisk) lesorez (visoki tisk)

INDUSTRIJSKA GRAFIKA

AVTORSKA GRAFIKA

{RAZMISLI;Katere izmed naštetih grafičnih tehnik danes uvrščamo izključno pod avtorsko grafiko in katere tudi pod industrijsko?}

Grafična matrica predstavlja zrcalno podobo ali negativ, njen odtis pa je pravilno obrnjen pozitiv. Matrice določajo vrsto tiska:
-    visoki tisk (odtiskujejo se izbočeni deli matrice),
-    globoki tisk (odtiskujejo se poglobljeni deli matrice),
-    ploski tisk (odtiskujejo se kemično obdelane površine matrice),
-    sitotisk (odtiskujejo se nepokriti predeli sita).

Pri avtorski grafiki poznamo posebnosti, ki jih ne moremo jasno umestiti v nobeno izmed zgornjih tehnik:

-    monotipija je edina grafična tehnika, ki nima matrice in jo je nemogoče dvakrat odtisniti;

-    odtiranka ali frotaž je odtiskovanje reliefnih predmetov na papir s pomočjo drsanja grafita ali krede po površini papirja;

-    kolagrafija (matrica iz lepila), kartonski in kolažni tisk so grafične tehnike, kjer se naenkrat odtiskujejo tako izbočeni kot poglobljeni deli matrice.

<NAZAJ
>NAPREJ56/237