Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

KALIGRAFIJA ALI LEPOPISJE

Glavni element oblikovanja vizualnih komunikacij pomeni pisava, ki je bila najprej oblikovana kot kaligrafski produkt ali lepopisje, po izumu tiska pa kot tipografija.

Način oblikovanja in zapisa črk v pisavi se je skozi zgodovino neprestano spreminjal in prilagajal prevladujočim kulturno-tehnološkim vplivom. Zato ni naključje, da so prve tipografije ali črkovne vrste nastale kot poenotena oblika zapisa v določeni civilizaciji, ki jih je s svojim vplivom širila naprej.

{VPRAŠANJE; Poznaš kakšno klasično tipografijo, ki se še vedno uporablja?}Enodebelinska klasična kapitala
Dvodebelinska klasična kapitala

AKORD LATINICE

Eden naj genialnejših človeških izumov, v katerem izrisana oblika nosi pomen, je nedvomno pisava. Glavno vlogo pri razvoju pisave so imele slike oziroma podobe – piktogrami –, kot je na primer volovska glava pri črki »A«, ki je posredno še zdaj vidna v narobe obrnjeni črki »A«.


Latinica je alfabetska pisava, ki se je razvila iz zgodnjih antičnih pisav. Oblikovno prečiščeno latinico velikih črk, ki so jo oblikovali stari Rimljani, imenujemo KLASIČNA KAPITALA. Sestavljena je iz 26 črk, ki jih imenujemo MAJUSKULE ali VERZALKE.

AKORD združuje pravila pisanja latinskih alfabetov.

Iz MAJUSKULNIH pisav (pisave velikih črk) so se razvile minuskulne pisave (pisave malih črk). Velike črke pa so postale velike začetnice ali inicialke.

<NAZAJ
>NAPREJ62/237