Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Napiši črke po pravilih AKORD-a:

Navodilo za pravilno izvajanje AKORD-a v latinici:

  • Sled eno–debelinskega pisala je ves čas enako široka.
  • Kot prikazuje animirani prikaz, poteze pri posameznih alfabetih sledijo osnovni konstrukciji, ki je postavljena v ozadje.
  • Črke so po obliki kvadratne (pravokotne), trikotne (diagonalne) in krožne (polkrožne). V posameznih primerih pa tudi kombiniranih oblik.
  • Ozke črke lahko vstavimo v orisni pravokotnik, ki je v razmerju 1 : 2, srednje široke v 3 : 4 in široke v 1 : 1.
  • Pravilno so potegnjene poteze, ki razkrijejo duktus ali potek črt, ki se izvajajo v smereh: dol, desno, dol levo in dol desno (↓,→,↙,↘). Nikoli gor!

5.

Poveži izbrane slike kaligrafskih pisav s pripadajočimi imeni.

kapitala
rustika
uniciala
tekstura
Število napačnih: 0
6.

Kako v rokopisu imenujemo okrašeno veliko začetnico?

<NAZAJ
>NAPREJ67/237