Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Industrijska grafika je že od samega začetka povezana z množičnim širjenjem informacij ter oglaševanjem, ki se je pojavilo v času industrijske revolucije. Z razvojem digitalnih tehnologij tiska in medijev se je s papirnatih nosilcev preselila na druge (nematerialne) nosilce in obenem razširila svoj vpliv v našem vsakdanjem življenju.

Grafično oblikovanje je umetnost oglaševanja podjetij in njihovih izdelkov. Določa njihovo estetsko prepoznavnost in vlogo v družbi. Je tudi umetnost manipuliranja s podobami in sporočili.

{KOMENTIRAJ; Razumeš spodnji oglas?}

Grafični oblikovalci so ustvarjalci vizualnih komunikacij, ki na gledalce vplivajo s svojo obliko, barvo in sporočilom. Sestavljene so iz grafično izčiščenih likovnih podob, znakov, fotografij, tipografij, ki jih najdemo v obliki plakatov, logotipov, celostnih grafičnih podob, videooglasov.

{RAZMISLI; Zakaj je oglaševanje v današnji družbi tako razširjeno?}

KALIGRAFIJA IN TIPOGRAFIJA

Pisava pravilnih oblik, ki so jo razvili stari Rimljani, je KAPITALA. Združuje pravila pisanja, ki so opredeljena kot AKORD v pisavi. Črke imajo pozitivni notranji in negativni zunanji prostor. Sestavljamo jih v besede, besede v povedi. Med črkami in besedami puščamo prostor, ki ga urejamo s horizontalnim in vertikalnim rastrom ali spacioniranjem. Spacioniranje je povzeto iz angleške besede (Space), kar pomeni prostor razmejitve.

Črkovne vrste ali tipografije so se razvile iz starih kaligrafij, ki so jih s pojavom tiska tipizirali – poenotili – za strojno tiskanje besedil. Danes poznamo tudi avtorske tipografije, ki jih oblikovalci prilagodijo svojemu slogu ali določeni vrsti oglasa.

{POJASNI; Katera izmed spodnjih različic oglasa se najbolje povezuje s tipografijo?}
Renault

<NAZAJ
>NAPREJ65/237