Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila


Za podobo mesta v klasični dobi je značilno, da ima nepravilen tloris. Obdano je z obzidjem in je praviloma ob pristanišču. Mestno središče je trg (agora), ki je pravokotne oblike in obdan s stebriščnimi lopami (stoa). Za njimi so praviloma postavljene javne zgradbe (mestna hiša). Na hribu je stala utrjena akropola s templji. Stanovanjski del je bil ločen od mestnega jedra in razdeljen na pravokotne parcele, kjer so stali zidani stanovanjski bloki.


Iktin in Kalikrat, 448–432 pr. n. št., Partenon, Atene

{RAZIŠČI; Razišči in predstavi dva primera grških literarnih del (komedija, tragedija). V zapiske zapiši kratka povzetka in poišči primera likovne upodobitve izbranih zgodb. Pomagaj si z znanjem, pridobljenim pri predmetu slovenščina.}

Imenuj arhitekturne elemente grškega templja. Izraze povleci k ustreznemu okvirčku na sliki.

<NAZAJ
>NAPREJ136/237