Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POVZETEK

Konec 7. stoletja pred našim štetjem so Grki izoblikovali in utrdili prepoznavne značilnosti v politiki in literaturi. To je čas, ko se je rodil umetniški izraz, ki je vplival na nadaljnji razvoj v kulturi in umetnosti.

V prvih stoletjih so nastala številna pomembna mesta. Čeprav so stari Grki živeli v polisih, politično enotnih mestnih državicah, so se združevali ob dogodkih, kot so olimpijske igre (prve so potekale leta 776 pred našim štetjem). Grški umetniki so do prvin v oblikovanju arhitekture, kiparstva in slikarstva prišli z natančnim opazovanjem. Izoblikovali so elemente, ki še danes prestavljajo temelj arhitekturnega oblikovanja. Kiparstvo je v klasičnem obdobju doseglo svoj vrhunec, kar se je pokazalo v popolnem poznavanju tako človeške kot tudi živalske anatomije.


Jahač iz Artemisiona, okoli leta 140 pr. n. št.

Grška kultura se je širila prek kolonij na Apeninskem polotoku in po otokih v Sredozemskem morju. Močno je vplivala na razvoj etruščanske kulture in umetnosti, kar je opazno predvsem v oblikovanju arhitekture. Korintski stebrni red je bil osnova za razvoj tuskijskega kapitela. V etruščanski arhitekturi pa je najpomembnejši izum konstrukcije oboka. V naslednjih stoletjih so rimski arhitekti izpopolnili obok, iz katerega so se razvile številne konstrukcije kupol.

Rimski imperij je zaobjemal obsežno in raznoliko območje. V kulturi in umetnosti so se zato združila splošna načela z lokalnimi posebnostmi. V arhitekturi so se po vsem območju rimske države uveljavile enotne rimske antropometrične mere (mere, povzete po delih človeškega telesa). Uradni jezik je postala latinščina, ki je v naslednjih stoletjih povezovala umetnike, znanstvenike, politike in druge. Dosežki rimske kulture so bili izjemno cenjeni in so se prenesli v osrednje tokove evropske kulture in umetnosti.


Hadrijanova vila, prva polovica 2. stoletja, Tivoli, Rim

<NAZAJ
>NAPREJ140/237