Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE

1.

Strokovne izraze in njihovo razlago poveži v pare.

PERISTIL
Stebrišče, ki obdaja notranje dvorišče.
LOK
Nosilni arhitekturni element, ki ga sestavljajo kamni v loku.
AKROPOLA
Utrjen, dvignjen del grškega mesta s templji in zakladnico. Središče religioznega življenja.
ATRIJ
Notranje dvorišče, ki je sestavni del rimske hiše.
ARHITRAV
Vodoravna greda s preklado nad nizom stebrov. Nosi streho.
TIMPANON
Čelno polje grškega templja, ki je bogato okrašeno s kiparskim okrasom.
STEBER
Pokončen, stavbni člen v obliki valja. Sestavljen je iz baze, debla in kapitela. Lahko ima okrasno vlogo ali služi kot podpora.
Število napačnih: 0
2.

Primerjaj spodnji sliki. Kakšne so značilnosti egipčanskega in grškega arhaičnega kiparskega oblikovanja? Kaj lahko sklepaš iz ugotovitev?


Mikerin med boginjo Hator
in zavetnico Mikro Kinopolis,
okoli leta 2480 pr. n. št.

Brata Kleobis in Biton,
okoli leta 580 pr. n. št
.

3.

Kaj je megaron? Kakšne so njegove značilnosti?

4.

V skicirko nariši inovativni arhitekturni element – steber.
Uporabiš lahko arhitekturne stebrne elemente, ki si jih spoznal v tem poglavju (egipčanski, grški …). Lahko pa steber oblikuješ povsem na novo. Uporabi domišljijo.

<NAZAJ
>NAPREJ141/237