Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ARHITEKTURA 19. STOLETJA

NEOKLASICIZEM

V arhitekturi neoklasicizma se zrcali splošni ideal antične umetnosti. Nastale so nove, monumentalne javne zgradbe, kot so muzeji, gledališča in podobno. Značilno je simetrično oblikovanje zgradb ter uporaba antičnih arhitekturnih elementov, kot so klasični stebrni redi.

{NARIŠI IN OPIŠI; Na spletu poišči primera antične in neoklasicistične arhitekture in ju skiciraj v zvezek ter poimenuj značilne arhitekturne elemente.}

Jacques-Germain Sufflot, 1758–1789, Panteon, Pariz,
Francija

Charles Percier, Léonard Fontaine, 1806–1836, Slavolok zmage, Pariz, Francija 

HISTORIČNI SLOGI

Zanimanje za preteklost in naraščajoča nacionalna zavest sta pomembno vplivala na razvoj arhitekture v prvi polovici 19. stoletja, za katero je značilna uporaba novih gradbenih materialov ter številni moderni gradbeni in tehnični dosežki.

Izberi arhitekturo prve polovice 19. stoletja ter zgodovinski slog, v katerem je zgrajena, in ju poveži v pare.

NEOROMANIKA
NEOGOTIKA
NEORENESANSA
NEOBAROK
Število napačnih: 0

Zgodovinski slogi ali historizem v arhitekturi so se uveljavili tudi pri nas. Nastale so številne javne stavbe, ki posnemajo arhitekturo starejših obdobij (neoklasicizem, neogotika, neobarok …).

{POIŠČI; Poišči tri primere arhitekture historičnih slogov na Slovenskem (primeri: fasada frančiškanske cerkve v Novem mestu, Deželno gledališče (danes Opera) v Ljubljani ter Filipov dvorec in Kresija v Ljubljani). Slikovne primere z opisom dodaj v zapiske.}

<NAZAJ
>NAPREJ191/237