Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

INŽENIRSKA ARHITEKTURA

Nove potrebe in možnosti, ki jih je omogočil razvoj industrije in tehnike, so v drugi polovici 19. stoletja narekovale spremembe v zasnovi mesta. Mesta so se postopoma širila in kmalu postala metropole, v katere so se naselili meščani s podeželja. Mestni organizem je bil razdeljen v četrti, ki so obkrožale središče. Veliko število delavcev in potreba po njihovem prevozu na delo so med drugim zahtevali tudi razvoj prometnega sistema.

{RAZMISLI; Kakšna je bila urbanistična zasnova mest v drugi polovici 19. stoletja. Na spletu poišči slikovne primere in jih primerjaj s podobo sodobnih mest.}

V Evropi in Združenih državah Amerike se je razvila tako imenovana inženirska arhitektura, ki se je uveljavila kot posledica novih, boljših materialov in tehnike ter njihove uporabe v gradbeništvu.

Gustave Eiffel, leto 1889,
Eifflov stolp, Pariz, Francija

Galerija strojev, leto 1889,
Pariz, Francija

Sestavi most

Most sestaviš tako, da poiščeš prvi trikotnik, ki sestavlja palično konstrukcijo mostu, in ga priložiš k podporniku.  Nato nadaljuješ s prilaganjem trikotnikov palične konstrukcije. Most lahko sestavljaš z leve ali desne ali z obeh stani.
Paličje je konstrukcija iz palic (kovinskih profilov, cevi …), ki so organizirane v trikotnike, ki se stikajo v vogalnih točkah – vozliščih.

<NAZAJ
>NAPREJ192/237