Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

DDR Razvezani jezik

9.

Na razredni Facebook strani ustvarite slovar ali seznam izrazov. Lahko je to slovar okrajšav, ki jih uporabljate pri pisanju sporočil, npr. lp. ali :-) , ali seznam vaših smešnih izjav pri pouku.

10.

Vizualno predstavi (nariši) izraz: Luna ga nosi.

Sporočila

Jenny Holzer je sporočila poslala prek SMS-a in Twitterja.

11.

Zapiši umetniško sporočilo, primerno za pošiljanje.
Ob tem razmisli o svojih sporočilih. Kako jih pišeš? V okrajšavah ali s celimi stavki? Kaj je v njih? Samo informacija ali kaj več?

Tracey Emin je podala zelo intimno izjavo.

• Katere izjave bi ti postavil na plakate okrog tvoje šole ali na njej?
• Katera bi napisal na klopeh, v katerih sediš?
• Ali bi sporočila spremenila značaj prostora ali klopi?

Utemelji.

12.

Podobno kot Jenny Holzer vošči rojstni dan najboljšemu prijatelju ali prijateljici!

13.

Poveži imena in sloge.

Donald Judd
Minimalizem
Robert Smithson
Land art
Polona Tratnik
Umetnost in znanost
Joseph Kosuth
Konceptualna umetnost
Irwin
Umetnost in politika
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ116/237