Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Električno energijo, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih, industriji, šolah ipd., pridobivamo v elektrarnah. Elektrarne iz različnih vrst energijskih virov proizvedejo električno energijo.

Poznamo več vrst elektrarn, ki se razlikujejo po vrsti energijskega vira, ki ga pretvarjajo v električno energijo. Izbran vir energije omogoča posredno ali neposredno vrtenje turbine. Turbina vrti gred, na kateri je generator, ki proizvaja električno energijo, in jo oddaja v omrežje, na katerega so priključeni porabniki.

Termoelektrarne izrabljajo energijo fosilnih goriv za proizvodnjo pare, ki poganja turbino, ta pa generator električne energije.

Jedrske elektrarne izrabljajo energijo jedrskega goriva za proizvodnjo pare, ki poganja turbino, ta pa generator električne energije.

Geotermalne elektrarne izrabljajo energijo Zemlje, ki globoko pod površjem skriva vodno paro za pogon turbin, ki poganjajo generatorje električne energije.

Sončne elektrarne izrabljajo energijo sončne svetlobe za proizvodnjo električne energije.

Hidroelektrarne izrabljajo energijo tekoče vode za pogon turbin, ki poganjajo generatorje električne energije.

Vetrne elektrarne izrabljajo energijo vetra za pogon turbin, ki poganjajo generatorje električne energije.

Nekaj zanimivih podatkov iz zgodovine pridobivanja in uporabe električne energije si lahko prebereš na spletni strani Modrega Jana.

<NAZAJ
>NAPREJ70/250