Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kako pravilno ravnamo z mikroskopom?

Mikroskop zmeraj prenašamo z obema rokama in sicer z eno roko primemo stativ, drugo pa položimo pod mikroskop in ga s tem podpiramo. Mikroskopa nikoli ne odložimo na rob mize, da nam ne pade na tla.


Pred mikroskopiranjem (opazovanjem preparata) naj bo nastavljena najmanjša povečava (najmanjši objektiv).

Vstavimo preparat in najprej z makrometrskim vijakom izostrimo sliko.

Z vijakoma na mizici premikamo preparat v različne smeri in sicer tako, da je opazovani del preparata v osrednjem delu, kjer je ostrina slike največja.

Šele ko izostrimo sliko z makrometrskim vijakom, lahko zamenjamo objektiv z zasukom revolverja z večjim objektivom. Nato z mikrometrskim vijakom dodatno izostrimo sliko (makrometrskega vijaka pri večjih povečavah ne uporabljamo).

Ko nehamo opazovati preparat, ponovno nastavimo na najmanjši objektiv ter počasi in previdno odstranimo preparat z mizice.

Z mikroskopom opazuj objekte pri različni povečavi.

Vzemi list tradeskancije ali katere druge sobne rastline in naredi mokri preparat. Opazuj preparat pri različnih povečavah. Opazovani preparat skiciraj pri vsaki povečavi.

Kako izračunamo povečavo mikroskopa?

Z namenom, da pravilno oblikujemo svoje predstave o velikosti opazovanega objekta, je smiselno, da izračunamo povečavo. Iz okularja razberemo povečavo, nato razberemo še povečavo iz objektiva in ju pomnožimo.

Koliko je povečana slika opazovanega objekta, če veš, da je povečava okularja $10$-kratna in povečava objektiva $20$-kratna?

<NAZAJ
>NAPREJ98/250