Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Osnovna zgradba celice

Celice so različnih oblik in velikosti. Kljub temu, da se celice zelo razlikujejo po obliki in velikosti, pa imajo nekatere skupne značilnosti. Zunanji del celice je celična membrana, ki prepušča v ali iz celice le določene snovi. V notranjosti celice sta citoplazma in jedro. Citoplazma sestoji iz citosola in celičnih vključkov. Citosol je pretežno iz vode in v njej raztopljenih snovi (molekul beljakovin, škroba, glikogena, maščob, soli itd.). Celični vključki opravljajo natančno določene naloge. Nekateri celični vključki so zgrajeni zelo zapleteno in jih imenujemo organeli. Jedro vsebuje dedno snov, ki nosi informacije o zgradbi in delovanju celice oz. organizma. V organelih, imenovanih mitohondriji, potekajo procesi, v katerih se iz hrane sprošča energija, ki je potrebna za delovanje, rast in razvoj celice. Poleg energije se sproščata tudi ogljikov dioksid in voda.


Enoceličar paramecij (svetlobni mikroskop; $400$-kratna povečava)

Na sliki je poenostavljena zgradba celice. Ali prepoznaš strukture, ki so označene na sliki na prejšnji strani? Katere celične strukture označujejo posamezne številke (mitohondriji so močno povečani, saj sicer ne bi bili vidni).

2 - celična membrana 3 - citosol 4 - celično jedro 1 - mitohondrij

V večjih organizmih se celice, podobne po zgradbi in vlogi, ki jo opravljajo v organizmu, združujejo v tkiva

<NAZAJ
>NAPREJ99/250