Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odpadki in onesnaženje

Človek s svojo dejavnostjo, s katero zadovoljuje svoje potrebe po hrani in izdelkih ter električni energiji, izkorišča obnovljive in neobnovljive vire. Ker so nekateri viri surovin in viri energije omejeni, je smotrno, da jih izrabljamo čim bolj racionalno.

V preglednici je prikazana povprečna potrošnja energije v kilovatnih urah električne energije (kWh) na prebivalca v letu dni (od leta $1860$ do $2000$). Oglej si animacijo neobnovljivih (in drugih) virov energije v obdobju od $1860$ do $2000$.
 

Človek proizvaja tudi snovi, ki se v naravi ne razgradijo oz. se razgrajujejo tako počasi, da se v okolju kopičijo (npr. plastična vrečka razpada $200$ let). Take snovi imenujemo odpadki.

Vnos snovi, ki neposredno ali posredno ogrožajo živa bitja, v okolje imenujemo onesnaženje. Ločimo več vrst onesnaženja, od katerih so med najpomembnejšimi in najbolj opaznimi onesnaževanje voda, onesnaževanje zraka in onesnaževanje tal. Med vrste onesnaženja uvrščamo tudi onesnaženje s hrupom, svetlobno onesnaženje in toplotno onesnaženje.
 

Neurejeno odlagališče odpadkov (Filipini)

Onesnažen zrak nad Ljubljano

V večjo posodo natoči vodo, ki ponazarja morje. Vzemi olje, ki ponazarja nafto, in v posodo kani le kapljico olja. Opazuj, kako se širi oljni madež. Predstavljaj si, da se ob nesreči tankerja razlije več deset tisoč ton nafte in kako veliko površino morja lahko onesnaži takšna količina nafte.

<NAZAJ
>NAPREJ235/250