Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Varčevanje z energetskimi viri in viri surovin

Nekega dne bo zmanjkalo fosilnih goriv in tudi količine rud so omejene. Tudi obnovljivih virov surovin, ki so sicer videti neizčrpni, lahko ob čezmerni rabi zmanjka. Ker so viri surovin in energetski viri omejeni, je treba z njimi ravnati preudarno. Poleg tega, da so viri omejeni, moramo upoštevati, kakšne posledice bodo imeli izčrpavanje, predelava surovin, njihova uporaba in predelava odpadkov na okolje (vpliv na ozračje, vode, tla in druga živa bitja).

Nekateri posegi v okolje in njihove posledice za človeka in ostala živa bitja

Pretirana sečnja gozda lahko povzroči zmanjšanje gozdnih površin in posledično se zmanjša delež kisika. Če so tla nezaraščena, veter in voda odnašata rodovitno prst, s čimer se slabšajo razmere za uspevanje rastlin.  

Zaradi pretirane sečnje so tla razgaljena in izpostavljena vetrni in vodni eroziji.

Gnojenje in škropljenje obdelovalnih tal s kemičnimi snovmi, ki so škodljiva živim bitjem, lahko zastrupita prst do te mere, da postane neprimerna za pridobivanje hrane in tudi za življenje večine živih bitij.  
Posledica pretirane rabe kemičnih sredstev - v tem primeru herbicidov.

Še posebej pozorni moramo biti na varovanje vodotokov. Čeprav je ne bo zmanjkalo, pa jo lahko tako zastrupimo, da postane neuporabna tako za ljudi, kakor tudi za živa bitja v njej. Marsikje v svetu vode že primanjkuje, je onesnažena ali zastrupljena. V Sloveniji imamo to srečo, da je vode zaenkrat še dovolj in je dobre kakovosti.

 
Izpust kanalizacije v vodotok lahko povsem spremeni razmere v vodi in povsem poruši naravno ravnovesje.
Rudniki, izkopi peska, kamnolomi in izkopi drugih surovin so grob poseg v okolje. Ob izkopih se dvigne mnogo prašnih delcev, ki negativno vplivajo na živa bitja v okolici (npr. cementarna Anhovo ali Trbovlje). Za ljudi so zlasti nevarni prašni delci, ki lahko med drugim povzročajo tudi bolezni pljuč. 

 


 
Dnevni kopi rude povsem spremenijo naravni videz pokrajine in onemogočajo obstoj večine rastlinskih in živalskih vrst.

<NAZAJ
>NAPREJ236/250