Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vire energije in surovin delimo na neobnovljive in obnovljive vire.

Najpomembnejši neobnovljivi viri energije in surovin so fosilna goriva: premog, nafta in zemeljski plin.

Najpomembnejši obnovljivi viri energije so sončna energija, energija vode, energija vetra, biomasa in geotermalna energija.

Veliko energetskih virov uporabimo za proizvodnjo električne energije, ki je v naši družbi zelo pomembna.

Zaradi omejenosti količin energetskih virov in surovin je nujno gospodarno ravnanje z njimi - boljša rešitev je varčevanje z viri kot pa povečevanje njihovega izkoriščanja. Še posebej preudarno moramo ravnati z neobnovljivimi viri. Koliko jih bomo porabili in koliko jih bo ostalo za prihodnje rodove, je odvisno od nas samih, od vsakega posameznika.

Zaželeno je spodbujati izrabo lokalnih virov, saj je za njihovo izrabo potrebno manj energije.

Zaželeno je spodbujati razvoj takšnih tehnologij in procesov, pri katerih sta majhna poraba energije in majhno obremenjevanje okolja.

Kadar imamo možnost izbirati med viri, ki jih bomo izkoriščali, imejmo v mislih poleg ekonomskih kriterijev tudi okoljske - kakšen bo vpliv izkoriščanja virov na okolje in kakšne bodo posledice izkoriščanja za prihodnje rodove.

Vse bolj postaja pomembna izgradnja energetsko varčnih hiš, za katere so značilni uporaba naravnih materialov, nizka poraba energije za ogrevanje ter lastni viri energije iz solarnih panelov.


  Ekološka hiša

<NAZAJ
>NAPREJ239/250