Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Količine surovin so torej omejene, zato je pomembno, koliko jih bomo porabili in kako: varčujemo torej tako, da surovin uporabimo čim manj, po drugi strani pa si prizadevamo, da bomo odpadke, ki nastanejo ob izdelavi izdelka ali po njihovi uporabi, lahko ponovno uporabili.
S tem, ko si prizadevamo gospodarno ravnati z energijo in surovinami, odgovorno ravnamo z okoljem, v katerem živimo in v katerem bodo živeli naši potomci.

Na spletnih straneh poišči najpomembnejše proizvajalce električne energije v Sloveniji. Ugotovi, kakšen je delež električne energije, proizvedene v termoelektrarnah, jedrski elektrarni in hidroelektrarnah. Ugotovi, kakšen je delež energije, proizvedene z obnovljivimi viri.

Varovanje okolja je v primerjavi z varovanjem narave širši pojem, saj zajema vse okolje in dejavnosti v njem. Namen varstva okolja je ohraniti okolje tako, da je primerno za bivanje človeka; torej zmanjšanje rabe virov, opuščanje in nadomeščanje okolju nevarnih snovi in odpravljanje posledic onesnaževanja okolja. Merila, po katerem se ravnamo pri varstvu okolja so počutje, preživetje in zdravje vseh živih bitij.
 
Vse pogosteje se v zvezi z varovanjem okolja uporablja termin trajnostna raba virov, kar pomeni, da moramo z okoljem ravnati tako, da ob zadovoljevanju potreb sedanje generacije upoštevamo, kako bodo zadovoljevale potrebe prihodnje generacije.

Varstvo narave si prizadeva za ohranjanje in varovanje narave, torej ekosistemov (habitatov) in vseh živih bitij v njih. Varovanje zajema predvsem omejitev nekaterih človekovih dejavnosti. Glede na omejitev števila dejavnosti je več kategorij varovanja narave (naravni rezervat, narodni park, naravni spomenik, zavarovana območja naravnih virov itd.). V Sloveniji je zavarovanega približno $35\,\%$ površja.  

Dolina Triglavskih jezer leži v osrčju Triglavskega narodnega parka.

Kako bi v vsakdanjem življenju varčeval z vodo in električno energijo?

<NAZAJ
>NAPREJ237/250