Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Evropa je majhna celina z velikim številom držav. Vsaka država ima svoj jezik, tradicijo in kulturo. Vsem pa so skupne vrednote, kot so demokracija, svoboda in socialna pravičnost.

S koncem druge svetovne vojne so se evropski voditelji odločili, da bodo nadaljnje spore reševali s sodelovanjem in ne vojno. Podprli so pobudo Francoza Jeana Monneta, ki je trdil, da država za začetek vojne potrebuje dvoje: železo za izdelovanje jekla (za tanke, puške, bombe) in premog (za tovarne in železnice). Zaloge premoga in jekla so bile v Evropi velike in s tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za vojno. Če se države skupaj odločajo o evropskem premogu in jeklu, nobena med njimi ne more izdelovati orožja, ne da bi za to vedele ostale.
Zamisel so podprle Francija, Nemčija, Belgija, Italija, Luksemburg in Nizozemska ter leta 1951 ustanovile Evropsko skupnost za premog in jeklo. Tako se je začela uresničevati Monnetova pobuda, ki je prerasla v današnjo Evropsko unijo.

Med seboj se spoštujejo, saj želijo živeti v miru, s svojo tradicijo, jezikom in kulturo. Močnejši pomagajo šibkejšim, skupaj se dogovarjajo o pomembnih stvareh, vodijo skupno blagajno in določajo skupna pravila. Moto Evropske unije je Združeni v različnosti.

Zgodovina Evropske unije

S pomočjo časovnega traku na desni strani odgovori na vprašanja:

Kdaj je bila podpisana pogodba o ustanovitvi EU? 1992
Katera pogodba jo opredeljuje? Maastrichtska
Katerega leta se je Evropski uniji pridružilo največ držav? 2004
Katera je zadnja država, ki se je pridružila EU? Hrvaška
Katerega leta? 2013
Leta 2014 je imela Evropska unija 28 članic, 503,7 milijona prebivalcev, 4,2 milijona km2 površine in 24 uradnih jezikov.

Razvoj EU

Navodilo: Klikni na posamezno letnico, da se ti prikaže značilni podatek.

<NAZAJ
>NAPREJ8/241