Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

PREDNOSTI IN SLABOSTI SLOVENIJE V EU

Slovenija je od leta 2004 članica Evropske unije. Za pridružitev je morala prilagoditi slovensko zakonodajo in odpraviti razlike in ovire za doseganje ciljev in delovanje notranjega trga Unije.

V zvezek napiši prednosti in slabosti pridružitve Slovenije EU.

Naj ti bo v pomoč slika.


Prednosti

 • Prepoznavnost države
 • Evropski trg
 • Finančna podpora
 • Večja ponudba proizvodov za potrošnika
 • Pocenitev izdelkov in storitev
 • Ukinitve carin
 • Iskanje pravic v okviru sodnih ustanov Evropske unije
 • Možnosti zaposlovanja v tujini
 • Države brez meja
 • Enotna denarna valuta
 • Varstvo okolja
 • Podpiranje raziskav v znanosti in tehnologiji
 • Strogi predpisi pri izdelavi in pakiranju
 • Temeljne evropske pravice

Slabosti

 • Izguba samostojnega odločanja na nekaterih področjih
 • Izguba delovnih mest v industriji
 • Povečana brezposelnost med kmeti
 • Prispevanje denarja v evropski proračun
 • Propad podjetij, ki niso bila sanriana pred vstopom v EU
 • Upoštevanje zakonov, ki nam niso všeč (semena, davki, ...)

Priložnosti

 • velik trg
 • Konkurenčnost podjetij
 • Pridobivanje denarja iz skladov EU
 • Večja produktivnost
 • Večja inovativnost
 • Samozaposlovanje
 • Dinamična in prilagodljiva delovna mesta za višjo strokovno usposobljenost
 • Študij v tujini
 • Zaposlitev – institucije, prevajalci

Nevarnosti

 • Propad podjetij zaradi neprilagoditve gospodarskih panog
 • Tujci prevzemajo delovna mesta
 • Propad nekaterih podjetij zaradi nekonkurenčnosti
 • Prevelika navezanost na tržišče EU

V preglednico v zvezku dopiši tudi priložnosti in nevarnosti.

Čeprav je večina ustanov EU v belgijskem Bruslju, so nekatere tudi v drugih članicah EU (Francija, Luksemburg...).

Kaj pomenijo zvezdice v zastavi Evropske unije?

<NAZAJ
>NAPREJ9/241