Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povezanost

1. januarja 2007 se je Slovenija pridružila denarni uniji in prevzela skupno valuto večine držav EU - evro. Zato Slovencem ob obisku Avstrije ali Italije ni treba menjati denarja.

Evro je valuta Evropske unije, ki prispeva h gospodarski stabilnosti. Zaradi evra so cene stabilne, inflacija je nizka in potrošnike manj skrbi njihov ekonomski položaj. Evro industriji omogoča dolgoročno načrtovanje. V mednarodni trgovini se zmanjšajo stroški, ker ni menjave valute. Poenostavi se upravljanje z deviznimi rezervami in možna je primerjava cen istega blaga v različnih državah.

Evrski kovanci imajo na eni strani simbol države, ki je kovanec izdala. Bankovci so v vseh državah enaki.

Slovenija s pridružitvijo EU prispeva del svojih sredstev v skupni proračun EU. V zameno dobiva denarno podporo. Denar je  namenjen za zmanjšanje razvojnih razlik. Slovenija dobiva podporo za razvoj kmetijstva, podeželja, za trajnostno rast ter za skladnejši družbeni razvoj svojih pokrajin. Prav tako je možno zaprositi za finančno pomoč ob naravnih nesrečah.

Vsi prebivalci imajo pravico do kakovostnega izobraževanja. EU svojim državljanom omogoča, da se vpišejo v izobraževalne programe, ki presegajo državne okvire.

Evropska unija ponuja mnoge izobraževalne programe. Namenjeni so izobraževanju mladih in odraslih. Omogočajo sodelovanje med šolami in izmenjavo učencev, dijakov in študentov.  Tako lahko slovenski učenci, dijaki in študenti  nabirajo izkušnje in znanje tudi v šolah v tujini.

Razmisli, kateri izmed programov je primeren zate.
Si že v katerem sodeloval/a?

Izobraževanje in vseživljenjsko učenje je ključnega pomena za poklicno in osebnostno rast. S primerno izobrazbo je možnosti za zaposlitev v EU veliko.

Ali drži trditev, da Evropska unija ne podpira izobraževanja mladih?

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ10/241