Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvoz in izvoz blaga

Trgovina državam omogoča razvoj. Najbolj ga krepi mednarodna trgovina. Trgovanje med državami sta uvoz in izvoz. Z uvažanjem  država kupi izdelke, ki jih sama ne proizvaja ali jih je ceneje kupiti v tujini. Izvažanje pa je nasprotni tok. 

Da bi država zaščitila svoja podjetja, uvoz izdelkov in storitev obdavči s carino. Države Evropske unije so zaradi enotnega notranjega trga carine opustile. EU je tudi zaradi tega postala pomembna svetovna trgovinska sila. Med članicami velja pravilo prostega, brezcarinskega trgovanja, kar je prispevalo k povečanju gospodarske rasti in ohranjanju delovnih mest. Za nakup npr. japonskih ali korejskih avtomobilov je treba plačati carino. Zato Azijski proizvajalci avtomobilov postavljajo tovarne v EU. Enako je s slovenskimi tovarnami zdravil. Ker mora ruski kupec za slovenska zdravila plačati carino, je slovensko podjetje zgradilo tovarno zdravil v Rusiji.  

Uvoz - izvoz blaga v evrih pred vstopom v EU in po vstopu EU po državah

   

Oglej si grafa in ugotovi, katere spremembe so nastale po pridružitvi Slovenije EU.

Vzgajanje za potrošništvo (kupovanje izdelkov, ki jih nujno ne potrebuješ) in izdelovanje nekakovostnih izdelkov za množično  porabo, vodi do uničevanja narave in lokalnega gospodarstva. Zato se v svetu že desetletja uveljavljajo načini trgovine pod skupno znamko pravična trgovina (fair trade), ki temeljijo na spoznanju, da je prav trgovina lahko tudi pot do rešitve svetovnih gospodarskih problemov. Temelj poštene trgovine je partnerstvo, ki temelji na enakopravnosti, preglednosti in spoštovanju ter si  prizadeva, da bi proizvajalci iz gospodarsko manj razvitih držav za svoje delo dobili pošteno plačilo.

Logotip Fairtrade

Logotip 3 muhe - pravična trgovina

Kaj si predstavljaš pod pojmom pravična trgovina?

Značilnost mednarodne trgovine je globalnost. Nek izdelek je načrtovan v ZDA, izdelan na Kitajskem, surovino dobijo iz Afrike, prodajo ga v Evropi. Izvoz je možno povečati samo, če tudi uvažaš, saj z vsakim izdelkom, ki ga kupi slovenski uporabnik, katero izmed slovenskih podjetij dobi priložnost za izvoz. 

Planetarni oz. globalni način trgovanja pa še bolj poglablja razkorak med bogatimi in revnimi, saj gospodarsko šibke države ne morejo konkurirati gospodarsko močnim. Zato so plače delavcev v revnih državah vse nižje.
Trgovska globalnost pa pomeni tudi, da nek izdelek lahko kupiš na katerem koncu sveta.

<NAZAJ
>NAPREJ111/241