Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naravna in kulturna dediščina

Naravna in kulturna dediščina sooblikujeta turistično ponudbo in sta zelo pomembni za turizem in krajevno prepoznavnost.

Naravna dediščina je bogastvo žive in nežive narave; naravnih posebnosti, ki so prvobitne, pristne, avtohtone, izjemne, enkratne, redke, stare, pestre, raznovrstne, pričevalne, izobraževalne ali prepoznavne.

Planinska jama
Visoko barje - Pohorje
Visokogorje

Ne glede na število gostov turizem pokrajini daje velik pečat. Vpliva na gospodarstvo, prinaša zaslužek, daje zaposlitev, kraji so urejeni, poveča se njihova prepoznavnost, gradijo se ceste in ostala infrastruktura, povečata se samozavest in ponos domačinov, ohranjajo se običaji, posebnosti v kulturi ali prehrani.

Po drugi strani gosti obremenijo okolje, spremeni se videz pokrajine, poveča se promet in hrup, spremeni se krajevni način življenja, opušča se tradicionalne dejavnosti kot so ribolov, kmetijstvo, obrt; zaradi onesnaževanja je bivanjska kakovost  slabša.

Kulturna dediščina so človekove stvaritve in dejavnosti: zgodovinska mesta, gradovi, cerkve, etnološki objekti in drugo. V dediščini je ohranjeno ljudsko izročilo, šege, navade, ki se prenašajo na mlajše rodove. Muzeji imajo glavno vlogo pri ohranjanju predmetov, dokumentiranju in vrednotenju ter predstavljanju dediščine javnosti.
V Sloveniji je velik del narave in kulturne dediščine zaščiten.
Arhitekturna posebnost so kozolci, ki so bili v slovenski podeželski pokrajini nujni, da so kmetje v vremensko negotovem poletju lahko pokošeno travo posušili v seno in jo shranili za zimo. 

<NAZAJ
>NAPREJ114/241