Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Iz grafa razberi, v katero državo je Slovenija največ izvozila?

 

Največji izvoz Slovenije je bil v Nemčijo .

9.

Odgovori na naslednja vprašanja.

Primerjaj leti 2001 in 2005 v vseh državah. Ali se je izvoz leta 2005 glede na leto 2001 povečal ali zmanjšal?

Odgovor: Povečal .

Za koliko je Slovenija izvozila v Italijo leta 2005? Za približno 1750000 evrov.
Za koliko je Slovenija izvozila v Italijo leta 2001? Za približno 1250000 evrov.
Za koliko se je izvoz v Italijo štirih letih povečal? Za približno 500000 evrov.

10.

Iz grafa razberi, iz katere države je Slovenija največ uvozila.

 

Največji uvoz v Slovenijo je bil iz Nemčije .

11.

Odgovori na naslednja vprašanja.

Iz katere države se slovenski uvoz med leti 2001 in 2005 ni spremenil? Iz Francije .
Je slovenski uvoz med leti 2001 in 2005 rasel ali padal? Rasel .
Za koliko je Slovenija uvozila iz Italije leta 2005? Za 3000000 evrov.
Za koliko je Slovenija uvozila iz Italije leta 2001? Za 2000000 evrov.
Za koliko se je uvoz v Italijo v štirih letih povečal? Za 100000 evrov.
Ali je Slovenija leta 2005 v Italijo več uvozila ali iz nje izvozila? Uvozila .
<NAZAJ
>NAPREJ118/241