Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obseg, površje in kamninska zgradba Predalpskih pokrajin

S pomočjo zemljevida opiši lego Predalpskih pokrajin.

 

Predalpske pokrajine na zemljevidu Slovenije

Predalpske pokrajine se po reliefu delijo na hribovja, kotline in doline.

Hribovja

  • {Zahodno Predalpsko hribovje; Zahodno Predalpsko hribovje: To je najredkeje poseljeni del Predalpskih pokrajin. Značilna so strma pobočja in zelo ozke doline. Sestavljajo ga Idrijsko, Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje. }: Idrijsko, Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.
  • {Vzhodno Predalpsko hribovje; Vzhodno Predalpsko hribovje ali Posavsko hribovje: Sestavljeno je iz več vzporednih slemen in vmesnih podolij na obeh straneh reke Save. Sega od Ljubljanske kotline na zahodu do Kozjanskega na vzhodu. }: Posavsko hribovje, Kozjansko.
  • {Severovzhodno Predalpsko hribovje; Severovzhodno Predalpsko hribovje: Značilen je z gozdom pokrit hribovit relief, v katerega so reke Drava, Mislinja in Meža zarezale globoke doline. Sestavljajo ga Pohorje, Strojna in Kozjak. }: Pohorje, Strojna in Kozjak.

Kotline in doline


  • {Ljubljanska kotlina; Ljubljanska kotlina: Je največja sklenjena ravnina v Sloveniji. Leži v zgornjem porečju reke Save, ki je v to območje (skupaj z ostalimi rekami) nanesla velike količine proda. Sestavljajo jo Blejski kot, Dežela, Dobrave, Kranjsko-Sorško, Kamniškobistriško in Ljubljansko polje ter Ljubljansko barje.}
  • {Celjska kotlina; Celjska kotlina: Površje je rahlo razgibano in razčlenjeno, reka Savinja pa je na površju oblikovala pet rečnih teras.}
  • Slovenjgraška kotlina
  • Šaleška dolina
  • Zgornja Savinjska dolina
  • Dravska dolina

Vse naštete enote poišči na namiznem zemljevidu Slovenije.

Na spodnjih slikah so nekatere naravne enote:

<NAZAJ
>NAPREJ154/241