Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kamninska zgradba

V Predalpskih pokrajinah je najbolj značilna oblika površja hribovje. Prevladuje {rečni tip površja; Rečni tip površja oblikujejo reke z erozijo in akumulacijo.}, za katerega so značilne različne rečne doline (Save, Gradaščice...), vršaji in rečne terase. Med hribovji se pojavljajo še posamezne tektonske udorine, kjer so se oblikovale današnje kotline (Ljubljanska, Celjska...). Med kamninami višja območja sestavljata dolomit in apnenec; nižja območja so iz  proda, peska in konglomerata, ponekod je tudi glina in ilovica. Izjema je območje Pohorja, Kozjaka in Strojne, kjer prevladujejo magmatske in metamorfne kamnine (tonalit, granodiorit).

Podčrtane besede zgornjega besedila lahko najdeš v spodnji galeriji slik.

Kamnine v Predalpskih pokrajinah:
Apnenec
Dolomit
Glina in melj
Glinovec in meljevec
Globočnine
Metamorfne kamnine
Lapor
Mlajše predornine
Starejše predornine
Peščenjak in konglomerat
Peščenjak in lapor
Pesek
Silikatni prod
Karbonatni prod, grušč, til, konglomerat, breča, tilit
<NAZAJ
>NAPREJ155/241