Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podnebje Predalpskih pokrajin

Podnebje Predalpskih pokrajin je zmerno celinsko. Poprečne januarske temperature so okrog ledišča. V zahodnem delu so povprečne letne temperature na enakih nadmorskih višinah višje kot v vzhodnem. Podobno je s količino padavin, saj se le-ta zmanjšuje z oddaljenostjo od morja, torej v smeri od zahoda proti vzhodu. V zahodnem delu Predalpskih pokrajin imajo kraji tudi preko 2000 mm padavin letno, od tega največ jeseni in poleti. Količina padavin se proti vzhodu zmanjša do 1200 mm, z viškom padavin poleti.
V hladni polovici leta je pogost pojav temperaturni obrat ali inverzija. To pomeni, da so v dolini temperature nižje kot na višjih pobočjih. Pobočja se pozimi pogosto kopljejo v soncu, medtem ko je v dolinah hladno in megleno.

Podnebja Slovenije
Gorsko
Submediteransko
Zmerno celinsko s tremi prehodnimi podtipi

Pojasni, zakaj se v Sloveniji količina padavin zmanjšuje od zahoda proti vzhodu?

Iz zgornjih klimogramov razberi, ali drži trditev, da ima Ljubljana med izbranimi kraji največjo poprečno letno količino padavin.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ156/241