Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Rastlinstvo Predalpskih pokrajin

Rastlinstvo Predalpskih pokrajin je pestro. Hribovja so večinoma porasla z gozdom (lega pod gozdno mejo), kjer se, tako kot v Alpskih pokrajinah, pojavljajo rastlinski višinski pasovi. V nižjih območjih prevladuje listnati (bukev, beli gaber), v višjih pa iglasti gozd (smreka, jelka, macesen). V kotlinah in dolinah so bili gozdovi, zaradi gostejše poselitve in gospodarskega izkoriščanja površin (naselja, industrija, kmetijstvo), večinoma izkrčeni.

Rastlinstvo v Predalpskih pokrajinah:

Bukev
Gaber
Iglavci
Trava
Visokogorsko rastje

Iz gornjega zemljevida lahko ugotovimo, da v Predalpskih pokrajinah prevladuje bukov gozd.

<NAZAJ
>NAPREJ157/241