Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V Predalpskih pokrajinah prevladuje z gozdom poraščena hribovita pokrajina z zaobljenimi vrhovi. Med posameznimi hribovji so kotline in rečne doline. Kamninska zgradba je pestra, največ je sedimentnih kamnin, na območju Pohorja pa metamorfnih. Pokrajine imajo zmerno celinsko podnebje, pri katerem se količina padavin zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Vse to vpliva tudi na količino vode v rekah, ki imajo hudourniški značaj in zato pogosto poplavljajo.

Območje poplav leta 2010 v južnem delu Ljubljane.

S pomočjo drsnika lahko vidiš poplavljeno območje v Ljubljanski kotlini leta 2010. 

Razmisli o razlogih za poplave na Viču (Gradaščica, Glinščica) in na Ljubljanskem barju (Ljubljanica). Kako bi lahko zmanjšali poplavno ogroženost omenjenih območij?

<NAZAJ
>NAPREJ159/241