Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vodovje Predalpskih pokrajin

Pravilno poveži razlago pojmov porečje, povodje, razvodje.

To storiš tako, da najprej klikneš levo sličico, nato desno.

Porečje
Reke s pritoki.
Povodje
Območje odtoka vode v eno morje.
Razvodnica
Črta, ki loči porečji.
Število napačnih: 0

Rečno omrežje SlovenijeVse reke Predalpskih pokrajin spadajo v porečja velikih rek Save, Drave in Soče, ki izvirajo v Alpah. Spoznali bomo tiste reke, ki izvirajo v Predalpskih pokrajinah. Te so Idrijca, Poljanska in Selška Sora, Mislinja, Paka, Voglajna, Iška, Gradaščica, Ljubljanica. Slednja je povezana z vodnim sistemom Dinarskokraških pokrajin. Skupna značilnost rek Predalpskih pokrajin je, da imajo hudourniški značaj. To pomeni, da se vodostaj reke, pod vplivom padavin, zelo hitro spreminja; posledica so silovite poplave, kakršnim smo bili priča v Železnikih leta 2007 in v Ljubljani leta 2010 ter 2014.

Reke Predalpskih pokrajin napaja dež, pozimi in spomladi tudi taleči se sneg. Največ vode imajo spomladi in jeseni. Večina rek je onesnaženih, saj tečejo po območjih, ki so v Sloveniji najgosteje poseljena in gospodarsko najbolj obremenjena.

Preglej hidrograme in ugotovi, kdaj in zakaj imajo izbrane reke takrat največ vode.

<NAZAJ
>NAPREJ158/241